Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку надає сайт «Акведук», розташований на доменному імені https://aqueduct.com.ua/, може отримати про Користувача під час використання сайту і продуктів сайту.
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені «Акведук», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначеної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністрацією або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту (далі - Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
1.1.8. “Товар” - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця https://aqueduct.com.ua/ але не обмежується тільки сайтом.
1.1.9 “Замовлення”- окремі позиції із асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця https://aqueduct.com.ua/ або замовлені будь-яким іншим способом.
1.1.10 “Покупець” -  фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Політиці.
1.1.11 “Продавець” - компанія, що реалізує Товар, представлені в Інтернет-магазині на сайті https://aqueduct.com.ua/ але не обмежується тільки сайтом.
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту «Акведук». Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланням, доступним на сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.
 
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при заповненні контактної форми на сайті.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на Сайті «Акведук» і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. Ім'я користувача;
3.2.2. Контактний телефон Користувача;
3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);
3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):
● IP адреса;      
● інформація з cookies;      
● інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);      
● час доступу;      
● адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;      
● реферер (адреса попередньої сторінки).      
3.3.1. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша особиста інформація не обумовлена ​​вище (використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача для укладення Договору купівлі-продажу товару та (або) іншого співробітництва дистанційним способом з сайту «Акведук».
4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.
4.1.6. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оспорювання платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.
4.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті «Акведук», включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.
5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 
6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Політикою конфіденційності Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Всі суперечки, що виникають з цієї Політики конфіденційності або пов'язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7.4. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за невиконання умов Політики конфіденційності Користувачем за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Адміністрації сайту (а саме - настання обставин, що виникли з вини або необережності Користувача і / або настання обставин, що виникли з вини або необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та / або настання форс-мажорних обставин).
 
8 . ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цієї Політики конфіденційності відповідно до її умов.
8.2. Одностороння зміна умов укладеної Політики конфіденційності Користувачем або відмова виконувати умови укладеної Політики конфіденційності Адміністрацією сайту не припустима, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності. Жодна із Сторін цієї Політики конфіденційності не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди іншої Сторони.
8.3. Політика конфіденційності є публічною і безстроковою і діє до її припинення будь-якої із Сторін у порядку, встановленому цією політикою збереження конфіденційності або чинним законодавством, але в будь-якому випадку до моменту остаточного її виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цієї Політики конфіденційності не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Дана Політика конфіденційності вважається узгодженою Користувачем і укладеної за місцем знаходження Адміністрації сайту з дати акцепту.
8.4. Політика конфіденційності автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Користувачем.
8.5. Адміністрація сайту залишає за собою право внести зміни в умови Політики конфіденційності і відкликати Політику конфіденційності в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Адміністрацією сайту змін до Політики конфіденційності, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Політики конфіденційності, якщо інший строк набрання чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні.
8.6. Користувач погоджується і визнає, що внесення змін до Політики конфіденційності тягне за собою внесення цих змін до вже укладеної та діючої Політики конфіденційності між Користувачем і Адміністрацією сайту, і ці зміни в Політиці конфіденційності вступають в силу одночасно з такими змінами.
8.7. У випадках, не передбачених цією Політикою конфіденційності, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.